Hiệp Mỹ - Phụ liệu tóc, máy uốn tócHiệp Mỹ - Phụ liệu tóc, máy uốn tóc 897, Đường
 Nguyễn Trãi, Quận 5, Hồ Chí Minh