Doanh trại quân đội nhân dân Việt NamDoanh trại quân đội nhân dân Việt Nam Đường
 Nguyễn Giản Thanh, Quận 10, Hồ Chí Minh