Trung tâm giao dịch Viettel 250, Đường
 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội