Trung tâm y tế dự phòng Hà Nội 70, Đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội