Đại học Công Đoàn

Trường Công đoàn Việt Nam thành lập ngày 15/5/1946, trải qua 57 năm xây dựng và trưởng thành đã từng bước phát triển từ trường Sơ cấp đến Trung cấp, đến Cao cấp, nay là Trường Đại học Công đoàn Việt Nam.

Trường Đại học C

Đại học Công Đoàn 169, Phố
 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội