Học viện y dược cổ truyền Việt Nam 2, Đường
 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội