Trường Đại học Lao động - Xã hội

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Để thực hiện thành công nhiệm vụ này thì nguồn nhân lực có chất lượng cao có một vai trò rất quan trọng và quyết định. Với hơn 46 năm xây dựng và trưởng thành, bằng sự phấn đấu không mệt mỏi của mình, Trường Đại học Lao động - Xã hội đã đóng góp rất nhiều công sức thiết thực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường lao động trong những năm qua.

Từ năm 2001 đến nay, để đ

Trường Đại học Lao động - Xã hội 43, Đường
 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội