Trường đại học phòng cháy chữa cháy 243, Đường
 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội