Trường dđại học y khoa Phạm Ngọc ThạchTrường dđại học y khoa Phạm Ngọc Thạch 461, Đường
 Sư Vạn Hạnh, Quận 10, Hồ Chí Minh