Viện Đại học Mở Hà Nội

Viện Đại học Mở Hà Nội được thành lập ngày 03/11/1993 theo Quyết định 535/TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Viện Đại học Mở Hà Ná»™i là má»™t trường đại học công lập hoạt Ä‘á»™ng trong hệ thống các trường đại học quốc gia do Bá»™ Giáo dục và Đào tạo trá»±c tiếp quản lý.
- Viện Đại học Mở Hà Ná»™i là cÆ¡ sở Ä‘ào tạo đại học và nghiên cứu vá»›i các loại hình Ä‘ào tạo từ xa, Ä‘ào tạo tại chá»— nhằm Ä‘áp ứng nhu cầu học tập Ä‘a dạng của xã há»™i, góp phần tăng tiềm lá»±c cán bá»™ khoa học - kỹ thuật cho đất nÆ°á»›c.
Viện Đại học Mở Hà Ná»™i có 10 Khoa Ä‘ào tạo:

-        Khoa Kinh tế

-         Khoa Ngoại ngữ

-         Khoa Du lịch

-         Khoa Công nghệ Tin học

-        Khoa Công nghệ Sinh học

-         Khoa Tạo dáng Công nghiệp

-         Khoa Luật

-         Khoa Điện tá»­-Thông tin

-         Khoa Tài chính - Ngân hàng

-     Khoa Đào tạo từ xa

 Các Trung tâm Ä‘ào tạo:

-        Trung tâm Giáo dục chuyên nghiệp

-         Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế

-         Trung tâm Đại học Mở Hà Ná»™i tại Đà Nẵng

Tổng số sinh viên của trường hiện nay khoảng 50.946 sinh viên (chính qui 26%, tại chức 12%, từ xa 62%).

Trụ sở chính của Viện đặt tại nhà B101, đường Nguyá»…n Hiền, Quận Hai Bà TrÆ°ng, Hà Ná»™i. Viện có 10 cÆ¡ sở Ä‘ào tạo của các Khoa, Trung tâm trong Hà Ná»™i và 45 trạm Ä‘ào tạo từ xa đặt tại 26 tỉnh, thành phố trong cả nÆ°á»›c.

Viện Đại học Mở Hà Nội 46, Phố
 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội