Viện đào tạo và nâng cao thành phố Hồ Chí Minh 2, Đường
 Mai Thị Lựu, Quận 1, Hồ Chí Minh