Trường tiểu học công lập Thái PhiênTrường tiểu học công lập Thái Phiên 393BC, Đường
 Minh Phụng, Quận 11, Hồ Chí Minh