Phụ liệu may mặc: khoá, kim, chỉ, mác quần áo

Phụ liệu may mặc số 9 Hàng Bồ 9, Phố Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội