Công ty TNHH văn phòng phẩm Ánh Bình MinhCông ty TNHH văn phòng phẩm Ánh Bình Minh 245-247, Đường
 Hải Thượng Lãn Ông, Quận 5, Hồ Chí Minh