Văn phòng phẩm Tý PhướcVăn phòng phẩm Tý Phước 138B, Đường 
 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3, Hồ Chí Minh