Cửa hàng Thái DươngCửa hàng Thái Dương Kios số 1, Đường
 Bắc Hải, Tân Bình, Hồ Chí Minh