Cửa hàng vi tính Hoàng GiaCửa hàng vi tính Hoàng Gia 110, Đường
 Tôn Thất Tùng, Quận 1, Hồ Chí Minh