Đại lý xốp - Hanel 15, Phố Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội