Nhà thuốc Đông Y Nguyễn Kim Bảng 27, Phố Nhân Hòa, Thanh Xuân, Hà Nội